top of page

Hamnvikens
samfällighets-

förening

Hamnviken är ett tomtområde på Yxlan, föreningen ansvarar för de gemensamma anläggningarna enligt det fastställda anläggningsbeslutet. Mer information finns under fliken dokument. 

Information
Brevlådor

Utdelning av tidningar och post sker inte längre till brevlådorna vid fotbollsplanen. Vv och montera ner era egna lådor. I samband med nästa arbetsdag kommer ställningarna att plockas bort.​​ De lådor som då sitter kvar kommer att slängas.

Vandalisering i hamnen

​​Natten mellan 3 och 4 juli har det varit stöldförsök och vandalisering av några båtar vid bryggan.Vi ber var och en kontrollera sin båt och göra polisanmälan om ni drabbats.

För att se protokoll från stämman 20 april 2024 klicka på länken nedan.

+ Protokoll årsstämma

Protokoll
Arbetsdagar

Höstarbetsdagenär planerad till den 12 oktober, samling kl 10.00 vid fotbollsplanen,

+ Planerade aktiviteter

 

Vattnet

RESULTAT AV VATTENPROVER FRÅN 30 MAJ.

Prover har tagits vid tappkranarna på pumphus 1 och 2. Analysen avser, dricksvatten för allmän förbrukning och analysomfattningen är mikrobiologisk. Resultaten är inom definierade gränsvärden. Det innebär att vattnet är tjänligt. Klicka på länken "Mer information om vattnet"  om du vill se rapporterna. 

 

Mer omfattande prover kommer att tas senare under säsongen inklusive ute i dricksvattensystemet.

 

För frågor om vattnet vänligen kontakta i första hand de vattenansvariga eller ordföranden. Kontaktuppgifter finns under fliken kontaktpersoner.

+ Mer Information om vattnet 

Grönområden & hamnen

Vi har fyra stycken fotbollsmål som står vid utkanterna av fotbollsplanen. Av säkerhetsskäl är det viktigt att fotbollsmålen flyttas tillbaka ut på kanterna när man spelat klart, eftersom det är stället där en räddningshelikopter ska kunna landa vid behov.

+ Mer om grönområden

 

Båtplatser

Lediga båtplatser finns att hyra för medlemmarna. Kontakta hamnkaptenen för mer information, 

Vägar

Saltning av delar av vårt vägnät är gjord innan midsommar. 

Styrelse och funktionärer

Kontaktinformation till styrelsen och funktionärer finns under fliken Kontaktpersoner. 

+ Kontaktpersoner

Informaton
Contact
bottom of page