top of page

Hamnvikens
samfällighets-

förening

Hamnviken är ett tomtområde på Yxlan, föreningen ansvarar för de gemensamma anläggningarna enligt det fastställda anläggningsbeslutet. Mer information finns under fliken dokument. 

Vi verkar ha drabbats av ett antal inbrott i området de senaste veckorna så var extra uppmärksamma nu och tänk på följande:

 

  • Var uppmärksamma på personer som rör sig i området och kring våra fastigheter. 

  • Hjälp gärna varandra att titta till grannens hus. 

  • Polisanmäl alltid även om det bara är försök till inbrott eller om det inte stulits någonting. 

 

Polisens råd om hur du kan minska risken för inbrott.

Stämmoprotokoll

Senaste stämmoprotokoll är nu publicerat.

+ Protokoll årsstämma

Information
Grönområden & hamnen

+ Mer om grönområden

Lediga båtplatser finns att hyra för medlemmarna. Kontakta hamnkaptenen för mer information.

+ Lediga platser

Fotbollsplan

Vi har nu fyra stycken fotbollsmål som står vid utkanterna av planen. Av säkerhetsskäl är det viktigt att fotbollsmålen flyttas tillbaka ut på kanterna när man spelat klart, eftersom det är stället där en räddningshelikopter ska kunna landa vid behov.

Arbetsdagar

Höstarbetsdagen genomförs lördag den 14 oktober 2023. Vi samlas kl 10.00 vid fotbollsplan. 

+ Planerade aktiviteter (uppdateras löpande)

Är det någon som vill ordna med grillning i samband med arbetsdagen så är ni välkomna att höra av er till styrelsen!

Aktiviteter
Midsommar

 

Traditionellt firande med midsommarstång och fiskdamm vid fotbollsplan planeras. Mer information följer.

Vägar

Snö röjs vid ett snödjup av 8-10 cm, företrädesvis efter avslutat snöfall, och i samband med övriga områden i närheten.

Medlemmar som önskar få sin infart plogad (på egen bekostnad) kan höra av sig till entreprenören: vb.lantbruk@telia.com / 070-571 64 71

Fibernät

Arbetet med fibernätet är klart och Internetuppkopplingen ska fungera för fastigheterna som har tecknat avtal med IP-Only. 

+ Mer information

Vattnet

Sommarvattnet är stängt.

Då vattensystemet stängs skall avstängningsventilerna vara öppna.

 

Ventilerna stängs av de vattenansvariga när distributionen startar på våren. På våren är det ytterst viktigt att fastighetsägare inte öppnar upp sina ventiler innan styrelsen informerat om att vattnet är igång. 

--

Vi har fått svar på senaste prover som visar att vattnet är tjänligt igen. 

Uppdatering angående vattenprover (pdf)

Länkar till provrapporter:

Pumphus 1 (pdf)

Pumphus 2 (pdf)

 

+ Information om vattnet

Styrelse och funktionärer

Du hittar information om alla funktionärer under fliken Kontaktpersoner eller klicka på mer information. 

+ Mer information

Informaton
Contact
bottom of page