top of page

Hamnvikens
samfällighets-

förening

Hamnviken är ett tomtområde på Yxlan, föreningen ansvarar för de gemensamma anläggningarna enligt det fastställda anläggningsbeslutet. Mer information finns under fliken dokument. 

Årsstämman beslutade om avgifter för 2024. 

Årsavgiften är 3.500:- för fastighet med andelstal 1 och 1.750:- för fastighet med andelstal 0,5.

Båtplatsavgifter: 700:- liten, 900:- mellan, 1100:- bred plats. 

Alla avgifter skall vara inbetalda till föreningens bankgirokonto 332-7954 senast 2024-05-31.

För att se protokoll från stämman 20 april 2024 klicka på länken nedan.

+ Protokoll årsstämma

Information
Arbetsdagar

+ Planerade aktiviteter och kvar att göra

Höstarbetsdagenär planerad till den 12 oktober, samling kl 10.00 vid fotbollsplanen,

Aktiviteter
Midsommar

 

Traditionellt firande med midsommarstång vid fotbollsplan planeras till midsommarafton 21 juni. Mer information kommer. Den som är intresserade att hjälpa till med planeringen och genomförande kontakta någon i styrelsen.

Vattnet

Sommarvattnet är igång.(15/4/2024). 

+ Mer Information om vattnet 

Grönområden & hamnen
Fotbollsplan

Vi har fyra stycken fotbollsmål som står vid utkanterna av planen. Av säkerhetsskäl är det viktigt att fotbollsmålen flyttas tillbaka ut på kanterna när man spelat klart, eftersom det är stället där en räddningshelikopter ska kunna landa vid behov.

+ Mer om grönområden

 

Båtplatser

Lediga båtplatser finns att hyra för medlemmarna. Kontakta hamnkaptenen för mer information.

Vägar

Snö röjs vid ett snödjup av 8-10 cm, företrädesvis efter avslutat snöfall, och i samband med övriga områden i närheten.

Medlemmar som önskar få sin infart plogad (på egen bekostnad) kan höra av sig till entreprenören: vb.lantbruk@telia.com / 070-571 64 71

Fibernät

Arbetet med fibernätet är klart och internetuppkoppling fungerar för fastigheterna som har tecknat avtal med IP-Only. 

+ Mer information

Styrelse och funktionärer

Kontaktinformation till styrelsen och funktionärer finns under fliken Kontaktpersoner. 

+ Kontaktpersoner

Informaton
Contact
bottom of page