Hamnvikens
samfällighets-

förening

Hamnviken är ett tomtområde på Yxlan, föreningen ansvarar för de gemensamma anläggningarna enligt det fastställda anläggningsbeslutet. Mer information finns under fliken dokument. 

Information

 
Information
25 april

Årsstämman hölls den 25 april som planerat. Protokollet finns under fliken dokument.

 

Årsavgifter och båtplatsavgifter skall betalas till bankgiro
332-7954  senast 31/5.

Fibernät

Dialog pågår med IP-Only avseende utbyggnad av optofibernät.

 

Projektplanen är ännu ej fastställd och vi väntar på mer information. När vi har den så informerar vi.

Har du frågor om anslutningar och kundavtal tag kontakt  med IP-Onlys kundservice som nås på nummer 0200-43 00 00.

Vattnet

Sommarvattnet är på.

 

Grundvattennivåerna fortsätter att sjunka och är nu under eller mycket under de normala för årstiden. För mer information om grundvattennivåer april - maj klicka här 

 

Grönområden &
hamnen

Vägnätet har saltats under vecka nummer 21 för att öka dammbindningen.

 

Lediga båtplatser finns att hyra för medlemmarna. Kontakta hamnkaptenen för mer information.

Arbetsdagar &
aktiviteter

Vårens  arbetsdag är planerade till söndagen den

26 april.

Höst arbetsdag lördagen den 26 september. 

 

Valborgsfirandet är inställt pga COVID-19 och enligt beslut på årstämman.

Beslut avseende midsommarfirandet är ännu ej tagit utan vi avvaktar utvecklingen.

Styrelse och funktionärer

Du hittar information om alla funktionärer under fliken Kontaktpersoner eller klicka på mer information.

 

N58°36.46, E18°50.06

  • Facebook Social Icon

Kontakt

Är det bråttom att nå någon av kontaktpersonerna vv. och ring eftersom e-posten läses oregelbundet. 

 Hamnvikens samfällighetsförening

© 2020 Hamnvikens samfällighetsförening