Hamnvikens
samfällighets-

förening

Hamnviken är ett tomtområde på Yxlan, föreningen ansvarar för de gemensamma anläggningarna enligt det fastställda anläggningsbeslutet. Mer information finns under fliken dokument. 

Information

 
Information
Eldning av rishögar

Det finns ett antal rishögar som ska eldas. Kontakta någon i styrelsen om du kan och vill hjälpa till med eldandet.

Renovering av bryggan

Renoveringen av “mellanbryggan” fortsätter enligt plan och entreprenören har nu kommit igång med rivandet av det gamla och utplacering av nya stenkistor. 

 

Projektet framskrider enligt plan och målet är att ha kistorna på plats innan årsskiftet. Som tidigare meddelats så ska bryggan vara klar för användning från och med maj 2022.

Vägar

Vägunderhållet för 2021 omfattar bombering och grusning av Hamnviksslingan, sträckan postlådorna till vägkorset Hamnviksslingan/Hamnvikshöjden. Arbetet kommer att genomföras under vecka 30. Vi ber om överseende för oljud och damm som orsakas av arbetet.   

Fibernät

Arbetet med fibernätet är klart och Internet uppkopplingen ska fungera för fastigheterna som har tecknat avtal med IP-Only. 

Vattnet

Sommarvattnet är nu avstängt för vintern. Hushållsvatten kan hämtas vid respektive pumphus där utvändiga tappkranar finns.

 

Vi ber er observera följande:

 

När vattnet stängs av så är det varje tomtägares eget ansvar att se till att vattenkranen in till tomten lämnas öppen under vintern.

 

Inför start av vattendistribution 2022 så går vattenansvariga runt och stänger samtliga kranar. När vi har sett till att systemet(huvudledningarna) är tätt så meddelas det på anslagstavlorna att det är klart för tomtägarna att öppna sin kran. Flaggan nere vid sjön hissas också.

Grönområden &
hamnen

Lediga båtplatser finns att hyra för medlemmarna. Kontakta hamnkaptenen för mer information.

Fotbollsplan

Vi har nu fyra stycken fotbollsmål som står vid utkanterna av planen. Av säkerhetsskäl är det viktigt att fotbollsmålen flyttas tillbaka ut på kanterna när man spelat klart, eftersom det är stället där en räddningshelikopter ska kunna landa vid behov.

Arbetsdagar &
aktiviteter

Höstarbetsdagen genomförs lördagen den 16 oktober. 

Vi samlas som vanligt vid fotbollsplanen kl. 10.00 för registrering av representerade fastigheter och fördelning av uppgifter.

Har ni möjlighet och vill utföra arbetsuppgifter även utanför den gemensamma arbetsdagen så får ni gärna höra av er till Christian. 

Styrelse och funktionärer

Du hittar information om alla funktionärer under fliken Kontaktpersoner eller klicka på mer information.