Hamnvikens
samfällighets-

förening

Hamnviken är ett tomtområde på Yxlan, föreningen ansvarar för de gemensamma anläggningarna enligt det fastställda anläggningsbeslutet. Mer information finns under fliken dokument. 

Information

 
Information

Ingen grävning kommer att göras av IP-Only eller deras under-

leverantörer under den period vattnet är avstängt. Det gäller även grävning på enskilda tomter. Detta för att minimera risken av skador på vårt gemensamma vattensystem.

Arbetet kommer att återupptas  med början i april enligt överenskommelsen mellan föreningen och IP-Only.

  • Avverkning

  • Vinterväghållning

  • Fibernät

  • Motioner till stämman

  • Eldning av högar

  • Datum för årsstämma och vårarbetsdag

Fibernät

Totalt har 30 fastigheter tecknat avtal om fiberanslutning vilket motsvarar ca 37% av de bebyggda fastigheterna i Hamnviken.

Har du frågor om anslutningar och kundavtal tag kontakt  med IP-Onlys kundservice som nås på nummer 0200-43 00 00.

Kontaktpersoner som kan användas vid eventuella akuta problem eller reklamationer.


Projektledare: Installation på enskilda tomter: Martin Larsson 070-583 85 17. BRS Networks.

Reklamationer: Love Backhouse Lötman, IP-Only, Bäverns gränd 17, Uppsala.
018-843 0000, mobil 072-231 68 30,  e-post love.backhouse-lotman@ip-only.se

Vattnet

Sommarvattnet stängdes  av den 20 oktober, kl 10.00.

Datum när vattnet är i gång 2021 är beroende av vädret. Tidigare år har systemet varit i drift ungefär i mitten av april.

 

 

Grönområden &
hamnen

Lediga båtplatser finns att hyra för medlemmarna. Kontakta hamnkaptenen för mer information.

Arbetsdagar &
aktiviteter

Årsstämma är planerat till lördagen den 17 april. Kallelse kommer att skickas ut som vanligt.

Vårarbetsdagen är inplanerad att genomföras under förmiddagen söndagen den 18 april.

Styrelse och funktionärer

Du hittar information om alla funktionärer under fliken Kontaktpersoner eller klicka på mer information.

 

N58°36.46, E18°50.06

  • Facebook Social Icon

Kontakt

Är det bråttom att nå någon av kontaktpersonerna vv. och ring eftersom e-posten läses oregelbundet. 

 Hamnvikens samfällighetsförening

© 2021 Hamnvikens samfällighetsförening