Hamnvikens
samfällighets-

förening

Hamnviken är ett tomtområde på Yxlan, föreningen ansvarar för de gemensamma anläggningarna enligt det fastställda anläggningsbeslutet. Mer information finns under fliken dokument. 

Information

 
Information

Ledningsröjning kommer att utföras av Vattenfall Services Nordic AB med början vecka 44.

 

För att trygga leveranssäkerheten av kraftledningarna görs underhållsröjning på föreningens grönområden,

Fibernät

Information har skickats till fastigheterna som tecknats sig för anslutning till fibernätet i Hamnviken. Där framgår vad som gäller för respektive fastighetsägare och hur ni kommer i kontakt med leverantören.

I samband med några problem som uppstått har föreningen fått ytterligare kontaktpersoner som kan användas vid eventuella akuta problem eller reklamationer.
Projektledare: Installation på enskilda tomter: Martin Larsson 070-583 85 17. BRS Networks.

Reklamationer: Love Backhouse Lötman, IP-Only, Bäverns gränd 17, Uppsala.
018-843 0000, mobil 072-231 68 30,  e-post love.backhouse-lotman@ip-only.se

Har du frågor om anslutningar och kundavtal tag kontakt  med IP-Onlys kundservice som nås på nummer 0200-43 00 00.

Vattnet

Sommarvattnet stängdes  av den 20 oktober, kl 10.00.

 

 

Grönområden &
hamnen

Lediga båtplatser finns att hyra för medlemmarna. Kontakta hamnkaptenen för mer information.

Arbetsdagar &
aktiviteter

Inga aktiviteter är planerade för tillfället.

Styrelse och funktionärer

Du hittar information om alla funktionärer under fliken Kontaktpersoner eller klicka på mer information.

 

N58°36.46, E18°50.06

  • Facebook Social Icon

Kontakt

Är det bråttom att nå någon av kontaktpersonerna vv. och ring eftersom e-posten läses oregelbundet. 

 Hamnvikens samfällighetsförening

© 2020 Hamnvikens samfällighetsförening