Hamnvikens
samfällighets-

förening

Hamnviken är ett tomtområde på Yxlan, föreningen ansvarar för de gemensamma anläggningarna enligt det fastställda anläggningsbeslutet. Mer information finns under fliken dokument. 

Information

 
Information

Årsavgifter och båtplatsavgifter skall vara inbetalade senast den 31 maj.

OBS! Tillfälliga rutiner när det gäller vattnet, se mer i rutan 
Vattnet.

Info mars2021.JPG
Fibernät

Arbetet med att färdigställa fibernätet är nu igång. Framkomligheten är delvis begränsad och vi ber er att respektera skyltningen och inte flytta på utsatta markeringar. 

Arbetet med grävning på de enskilda tomterna är  även igång. 

Vattnet

Sommarvattnet startades den 15 april. 

Oroväckande stora mängder vatten har tagits ut under några dagar i maj utan någon konstaterad läcka. 

Vi vill påminna samtliga medlemmar om att vara sparsamma med vattenförbrukning, samt att kontrollera era ledningar och kranar på tomterna. 

I föreningens gemensamma regler framgår vad som gäller för vattensystemet. 

 

Grönområden &
hamnen

Lediga båtplatser finns att hyra för medlemmarna. Kontakta hamnkaptenen för mer information.

Arbetsdagar &
aktiviteter

Höstarbetsdagen är inplanerad att genomföras lördagen den 16 oktober. Mer information följer. 

Styrelse och funktionärer

Du hittar information om alla funktionärer under fliken Kontaktpersoner eller klicka på mer information.