top of page

Hamnvikens
samfällighets-

förening

Hamnviken är ett tomtområde på Yxlan, föreningen ansvarar för de gemensamma anläggningarna enligt det fastställda anläggningsbeslutet. Mer information finns under fliken dokument. 

Information
Vägar

Styrelsen har upphandlat och valt en ny entreprenör för vinterunderhåll av vägar. Under säsongen 2022-2023 kommer snöröjning av vägar skötas av Bengt Jansson. Snö röjs vid ett snödjup av 8-10 cm, företrädesvis efter avslutat snöfall, och i samband med övriga områden i närheten. 

Medlemmar som önskar få sin infart plogad (på egen bekostnad) kan höra av sig till entreprenören: vb.lantbruk@telia.com / 070-571 64 71

Arbetsdagar

Vårbetsdagen genomförs söndag den 30 april 2023. Vi samlas kl 10.00 vid fotbollsplan. 

+ Planerade aktiviteter (uppdateras löpande)

Har ni möjlighet och vill utföra arbetsuppgifter även utanför den gemensamma arbetsdagen så får ni gärna höra av er till styrelsen.

Höstarbetsdagen genomförs den 14 oktober 2023. 

Aktiviteter
Årsstämma

Lördag den 29 april 2023 klockan 10.30. Närvaroregistrering med fullmaktskontroll sker från klockan 10.15. 

Plats: Yxlö bygdegård, Yxlan

Vattnet

Sommarvattnet är nu avstängt. Det är varje tomtägares eget ansvar att se till att vattenkranen intill tomten lämnas öppen över vintern.

 

Hushållsvatten kan hämtas vid respektive pumphus där utvändiga tappkranar finns.

+ Information om vattnet

Grönområden & hamnen

+ Mer om grönområden

Lediga båtplatser finns att hyra för medlemmarna. Kontakta hamnkaptenen för mer information.

+ Lediga platser

Fotbollsplan

Vi har nu fyra stycken fotbollsmål som står vid utkanterna av planen. Av säkerhetsskäl är det viktigt att fotbollsmålen flyttas tillbaka ut på kanterna när man spelat klart, eftersom det är stället där en räddningshelikopter ska kunna landa vid behov.

Vägar

Efter genomförd slutbesiktning av IP-Onlys arbete i området kommer vägguppar att placeras ut. Se karta för placering här. 

Fibernät

Arbetet med fibernätet är klart och Internetuppkopplingen ska fungera för fastigheterna som har tecknat avtal med IP-Only. 

+ Mer information

Styrelse och funktionärer

Du hittar information om alla funktionärer under fliken Kontaktpersoner eller klicka på mer information. 

+ Mer information

Informaton
Contact
bottom of page