Hamnvikens
samfällighets-

förening

Hamnviken är ett tomtområde på Yxlan, föreningen ansvarar för de gemensamma anläggningarna enligt det fastställda anläggningsbeslutet. Mer information finns under fliken dokument. 

Information
Vägar

Grusning av vägarna planeras att genomföras från och med måndagen den 25 juli utmed hela vägsträckan Hamnviksvägen.

+ Mer information

Renovering av bryggan

Renoveringen av mellanbryggan är klar. Projektet genomfördes inom utsatt tid och budget och vi är nöjda med slutresultatet. 

Obs! Ni som har båtplats vid mellanbryggan; var noga med att flytta era bojstenar efter de uppmätta platserna så de ligger i linje med platsnumren. Låsanordning görs i den nedersta träbalken på utsidan mot vattnet, förslagsvis med båtring eller låsbygel.

Arbetsdagar

Höstarbetsdagen genomförs lördag den 15 oktober 2022. 

+ Planerade aktiviteter (uppdateras löpande)

Har ni möjlighet och vill utföra arbetsuppgifter även utanför den gemensamma arbetsdagen så får ni gärna höra av er till styrelsen.

Aktiviteter
Midsommarfirande

Vi träffas på ängen kl 10.00 för att plocka blommor och klä midsommarstängen. Kl 15.00 reser vi stången och dansar. 

Fiskdamm finns till barnen.

 

Välkomna!

Vattnet

Sommarvattnet är nu igång. 

Vi vill påminna samtliga medlemmar om att vara sparsamma med vattenförbrukning. Grundvattennivåerna är låga. 

 

Kontrollera era ledningar och kranar på tomterna. 

+ Information om vattnet

Grönområden & hamnen

+ Mer om grönområden

Lediga båtplatser finns att hyra för medlemmarna. Kontakta hamnkaptenen för mer information.

+ Lediga platser

Fotbollsplan

Vi har nu fyra stycken fotbollsmål som står vid utkanterna av planen. Av säkerhetsskäl är det viktigt att fotbollsmålen flyttas tillbaka ut på kanterna när man spelat klart, eftersom det är stället där en räddningshelikopter ska kunna landa vid behov.

Vägar

Efter genomförd slutbesiktning av IP-Onlys arbete i området kommer vägguppar att placeras ut. Se karta för placering här. 

Fibernät

Arbetet med fibernätet är klart och Internetuppkopplingen ska fungera för fastigheterna som har tecknat avtal med IP-Only. 

+ Mer information

Styrelse och funktionärer

Du hittar information om alla funktionärer under fliken Kontaktpersoner eller klicka på mer information. 

+ Mer information