Hamnvikens
samfällighets-

förening

Hamnviken är ett tomtområde på Yxlan, föreningen ansvarar för de gemensamma anläggningarna enligt det fastställda anläggningsbeslutet. Mer information finns under fliken dokument. 

Information

 
Information

Årsavgifter och båtplatsavgifter skall vara inbetalade senast den 31 maj.

OBS! Förtöjning av båt rekommenderas inte vid flytbryggan, se mer i augusti infoblad.

Info mars2021.JPG
Vägar

Vägunderhållet för 2021 omfattar bombering och grusning av Hamnviksslingan, sträckan postlådorna till vägkorset Hamnviksslingan/Hamnvikshöjden. Arbetet kommer att genomföras under vecka 30. Vi ber om överseende för oljud och damm som orsakas av arbetet.   

Fibernät

Arbetet med att färdigställa fibernätet är igång. Arbetet med grävning ska vara klart på de enskilda tomterna och i vägnätet. Under hösten ska fibern kopplas in.  

Vattnet

Sommarvattnet startades den 15 april. 

Oroväckande stora mängder vatten har tagits ut under några dagar i maj utan någon konstaterad läcka. 

Vi vill påminna samtliga medlemmar om att vara sparsamma med vattenförbrukning, samt att kontrollera era ledningar och kranar på tomterna. 

I föreningens gemensamma regler framgår vad som gäller för vattensystemet. 

 

Grönområden &
hamnen

Lediga båtplatser finns att hyra för medlemmarna. Kontakta hamnkaptenen för mer information.

Fotbollsplan

Vi har nu fyra stycken fotbollsmål som står vid utkanterna av planen. Av säkerhetsskäl är det viktigt att fotbollsmålen flyttas tillbaka ut på kanterna när man spelat klart, eftersom det är stället där en räddningshelikopter ska kunna landa vid behov.

Arbetsdagar &
aktiviteter

Höstarbetsdagen är inplanerad att genomföras lördagen den 16 oktober. 

Medlemmar får gärna föranmäla sig, vilket underlättar planeringen:

+ Anmälan om deltagande

Styrelse och funktionärer

Du hittar information om alla funktionärer under fliken Kontaktpersoner eller klicka på mer information.