Hamnvikens
samfällighets-

förening

Hamnviken är ett tomtområde på Yxlan, föreningen ansvarar för de gemensamma anläggningarna enligt det fastställda anläggningsbeslutet. Mer information finns under fliken dokument. 

Information

 
Information

Det finns diverse arbeten som kan utföras av de medlemmar som har tid och lust.

Samlingspostlådan plockas bort.

Fibernät

Dialog pågår med IP-Only avseende utbyggnad av optofibernät.

 

Projektplanen är ännu ej fastställd och vi väntar på mer information. När vi har den så informerar vi.

Har du frågor om anslutningar och kundavtal tag kontakt  med IP-Onlys kundservice som nås på nummer 0200-43 00 00.

Vattnet

Resultat av vattenanalys 2020: 

Vattnet godkänt och tjänligt, men med en anmärkning om färg. 

  

På grund av att grundvattennivån är under den normala så tänk på använda vatten med förstånd oavsett om du har egen borrad brunn eller använder föreningens sommarvatten. Totalt vattningsförbud, skölj och diska inte under rinnande vatten osv.

 

Grönområden &
hamnen

Vägnätet har saltats under vecka nummer 21 för att öka dammbindningen.

 

Lediga båtplatser finns att hyra för medlemmarna. Kontakta hamnkaptenen för mer information.

Arbetsdagar &
aktiviteter

Höst arbetsdag lördagen den 26 september. Vi samlas som vanligt vid fotbollsplanen kl.10.00 för registrering av representerade fastigheter och fördelning av uppgifter.

På hösten är det en hel del som skall plockas undan och tas in för förvaring. De som har tillgång till transportmoped, fyrhjuling och släpvagn, var bussiga att ta med fordonen till samlingen. Det underlättar betydligt.

 

Styrelse och funktionärer

Du hittar information om alla funktionärer under fliken Kontaktpersoner eller klicka på mer information.

 

N58°36.46, E18°50.06

  • Facebook Social Icon

Kontakt

Är det bråttom att nå någon av kontaktpersonerna vv. och ring eftersom e-posten läses oregelbundet. 

 Hamnvikens samfällighetsförening

© 2020 Hamnvikens samfällighetsförening