top of page

Hamnvikens
samfällighets-

förening

Hamnviken är ett tomtområde på Yxlan, föreningen ansvarar för de gemensamma anläggningarna enligt det fastställda anläggningsbeslutet. Mer information finns under fliken dokument. 

Stämmoprotokoll

Senaste stämmoprotokoll är nu publicerat.

+ Protokoll årsstämma

Information
Avgifter och betalning

Fastigheter med andelstalet 1:

4 000 kronor

Fastigheter med andelstalet 0,5:

2 000 kronor

 

Båtplatsavgifter 2023:

700 kronor för smal plats, 900 kronor för mellanstorlek och 1 100 kronor för bred plats.

 

Bankgiro: 332-7954 (Hamnvikens samfällighetsförening). 

 

Avgifterna skall vara registrerade och inbetalda senast den 31 maj 2023. Samtliga avgifter inkluderar moms. 

+ Informationsblad: Juni 2023

Arbetsdagar

Höstarbetsdagen genomförs lördag den 14 oktober 2023. Vi samlas kl 10.00 vid fotbollsplan. 

+ Planerade aktiviteter (uppdateras löpande)

Har ni möjlighet och vill utföra arbetsuppgifter även utanför den gemensamma arbetsdagen så får ni gärna höra av er till styrelsen.

Aktiviteter
Midsommar

 

Traditionellt firande med midsommarstång och fiskdamm vid fotbollsplan planeras. Mer information följer.

Vattnet

Vi har fått svar på vattenprover med påvisad Koliforma bakterier. Det är klokt att koka vattnet innan man dricker det. Här kan ni läsa styrelsens plan för åtgärder:

Uppdatering angående vattenprover (pdf)

Länkar till provrapporter:

Hamnviksvägen (pdf fil)

Hamnvikshöjden (pdf fil)

Hamnviksslingan (pdf fil)

Pumphus 1 (pdf fil)

Pumphus 2 (pdf fil)

Sommarvattnet är påslaget. 

Då vattensystemet stängs på hösten skall avstängningsventilerna vara öppna.

 

Ventilerna stängs av de vattenansvariga när distributionen startar på våren. På våren är det ytterst viktigt att fastighetsägare inte öppnar upp sina ventiler innan styrelsen informerat om att vattnet är igång. 

+ Information om vattnet

Grönområden & hamnen

+ Mer om grönområden

Lediga båtplatser finns att hyra för medlemmarna. Kontakta hamnkaptenen för mer information.

+ Lediga platser

Fotbollsplan

Vi har nu fyra stycken fotbollsmål som står vid utkanterna av planen. Av säkerhetsskäl är det viktigt att fotbollsmålen flyttas tillbaka ut på kanterna när man spelat klart, eftersom det är stället där en räddningshelikopter ska kunna landa vid behov.

Vägar

Snö röjs vid ett snödjup av 8-10 cm, företrädesvis efter avslutat snöfall, och i samband med övriga områden i närheten.

Medlemmar som önskar få sin infart plogad (på egen bekostnad) kan höra av sig till entreprenören: vb.lantbruk@telia.com / 070-571 64 71

Fibernät

Arbetet med fibernätet är klart och Internetuppkopplingen ska fungera för fastigheterna som har tecknat avtal med IP-Only. 

+ Mer information

Styrelse och funktionärer

Du hittar information om alla funktionärer under fliken Kontaktpersoner eller klicka på mer information. 

+ Mer information

Informaton
Contact
bottom of page