Hamnvikens
samfällighets-

förening

Hamnviken är ett tomtområde på Yxlan, föreningen ansvarar för de gemensamma anläggningarna enligt det fastställda anläggningsbeslutet. Mer information finns under fliken dokument. 

Information

 
Fibernät

Arbetet med att färdigställa fibernätet kommer att börja igen med start måndagen den 19 april. Då kommer material och eventuellt lite maskiner att komma på plats. I mitten eller i slutet på vecka16 kommer arbetet med att lägga ner fibern på föreningens mark starta.  

Från och med den 19 april kommer arbetet med grävning på de enskilda tomterna återupptas.

Vattnet

Planen är att sommarvattnet slås på fredagen den 16 april. Förutsättningen är som alltid att det är milt väder. Om det blir någon förändring av det planerade datumet anges det på föreningens hemsida. Vi hoppas att vädret är gynnsamt och det planerade datumet kommer fungera.

 

Grönområden &
hamnen

Lediga båtplatser finns att hyra för medlemmarna. Kontakta hamnkaptenen för mer information.

Arbetsdagar &
aktiviteter

Årsstämma är planerat till lördagen den 17 april. Kallelsen har skickats ut till alla fastighetsägare.

Vårarbetsdagen är inplanerad att genomföras under förmiddagen söndagen den 18 april.

Styrelse och funktionärer

Du hittar information om alla funktionärer under fliken Kontaktpersoner eller klicka på mer information.

 

N58°36.46, E18°50.06

  • Facebook Social Icon

Kontakt

Är det bråttom att nå någon av kontaktpersonerna vv. och ring eftersom e-posten läses oregelbundet. 

 Hamnvikens samfällighetsförening

© 2021 Hamnvikens samfällighetsförening