top of page

Grönområden

De gemensamma områdena underhålls på arbetsdagar vår och höst samt med insatser från enskilda medlemmar. Om man inte har möjlighet att vara med på arbetsdagarna så går det utmärkt att göra insatser vid andra tider som passar. Kontakta någon i styrelsen så finns det uppgifter som behöver utföras.  För utförda arbetsdagar eller specifika insatser tillämpas delvis restitution av årsavgiften.

Grönområdet är indelat i elva delområden enligt kartan nedan.

Grönområden.png
bottom of page