top of page

Arbetsdagar

Vårarbetsdagen genomfördes  söndag den 21 april och en extra arbetsdag söndagen den 12 maj.

 

Har du önskemål eller tips om specifika arbetsuppgifter så är du välkommen att höra av dig till styrelsen. 

Genomförda aktiviteter under vårarbetsdagarna 2024.

 • Kratta stranden

 • Ta ut och montera väggupp

 • Montera badstege hoppbryggan

 • Ställa ut bänk och stege vid flytbryggan

 • Sätta upp nät fotbollsmålen

 • Rensa vid boulebanan

 • Kratta och rensa ogräs omkring på boulebanan

 • Fylla grus i potthål samtliga vägavsnitt

 • Ta ut och placera ut bänkar

 • Rensa grenar och ris ute på udden

Finns kvar att göra för den som är intresserad, kontakta någon i styrelsen för 
mer information.

 • Beskära äppelträdet vid fotbollsplanen

 • Inventera och märka upp döda träd i området

 • Röja sly

 • Gödsla och kalka gräsmattan / fotbollsplanen

   

Höstarbetsdag genomförs den 12 oktober 2024. 

Planerade aktiviteter under höstarbetsdagen:

 • Röja sly och småträd, samla ihop till eldningshögar, hellre 1 stor än flera små högar

 • Nät på fotbollsmål skall plockas ner

 • Grus skall fyllas på i samtliga sandlådor inför vintern

 • Hoppbryggans stege skall tas upp

 • Bänk samt stege vid flytbryggan skall tas upp

 • Bänkar skall plockas in förutom bänk vid utkiksberget o ovanför hoppbryggan slå i spik i trapporna om det behövs

 • Rishögar kan eldas

 • Farthinder ska plockas bort

bottom of page