top of page

Arbetsdagar

Höstarbetsdagen genomförs lördag den 14 oktober 2023. 

​Vi kommer att dela ut arbetsuppgifterna kl 10.00 vid fotbollsplan. Ta med lämpliga redskap och gärna fordon som underlättar arbetet. 

 

Har du önskemål eller tips om specifika arbetsuppgifter så är du välkommen att höra av dig till styrelsen. 

Planerade aktiviteter under höstarbetsdagen:

 • Röja sly och småträd, samla ihop till eldningshögar, hellre 1 stor än flera små högar

 • Nät på fotbollsmål skall plockas ner

 • Grus skall fyllas på i samtliga sandlådor inför vintern

 • Hoppbryggans stege skall tas upp

 • Bänk samt stege vid flytbryggan skall tas upp

 • Bänkar skall plockas in förutom bänk vid utkiksberget o ovanför hoppbryggan slå i spik i trapporna om det behövs

 • Rishögar kan eldas

 • Farthinder ska plockas bort

Planerade aktiviteter under vårarbetsdagen:

 • Kratta stranden

 • Ta ut och montera väggupp

 • Montera badstege hoppbryggan

 • Ställa ut bänk och stege vid flytbryggan

 • Sätta upp nät fotbollsmålen

 • Rensa vid boulebanan

 • Kratta och rensa ogräs omkring på boulebanan

 • Beskära äppelträdet vid fotbollsplanen

 • Fylla grus i potthål samtliga vägavsnitt

 • Ta ut och placera ut bänkar

 • Rensa grenar och ris ute på udden

 • Inventera och märka upp döda träd i området

 • Röja sly

 • Gödsla och kalka gräsmattan / fotbollsplanen

 • Ställa i ordning grillar inför korvgrillning

bottom of page