top of page

Vattnet

Vattnet

Föreningen har ett eget system med två aktiva pumphus och distributionsledningar som förser alla tomter med sommarvatten. 

Som för alla öar i Skärgården gäller det att vara sparsam med vattenförbrukningen då tillgången är liten och alla måste vara försiktiga och inte slösa med vårt gemensamma vatten. Det gäller också de som har egen borrad brunn i området, vattnet tas från samma område. Information om aktuell grundvattennivå finns på sgu.se

Underhåll och drift av vattenanläggningen görs av de som är

"vattenansvariga" information om namn och kontaktuppgifter finns under fliken kontakt.

Viktigt att tänka på inför hösten

Då vattensystemet stängs på hösten skall avstängningsventilerna vara öppna.

 

Viktigt att tänka på inför våren

Ventilerna stängs av de vattenansvariga när distributionen startar på våren. Vattenansvariga sätter igång vattnet för att säkerställa att inga läckor uppstått under vintern. Det är ytterst viktigt att fastighetsägare inte öppnar upp sina ventiler innan styrelsen informerat om att vattnet är igång. Informationen delges på hemsidan. Ifall fastighetsägare öppnar upp ventilen till tomten innan styrelsen informerat om att vattnet är igång kan extra utgifter uppstå, vilka kan komma att belasta fastighetsägaren i fråga. 

I de gemensamma reglerna beskrivs fastighetsägarnas ansvar när det kommer till vattensystemet. 

Skiss över systemet
tomt-väga-vatten.jpg
Pumph 1.HEIC

Pumphus 1.

Pumphus 2.HEIC

Pumphus 2.

bottom of page