top of page

Vattnet

Vattnet

Föreningen har ett eget system med två aktiva pumphus och distributionsledningar som förser alla tomter med sommarvatten. 

Som för alla öar i Skärgården gäller det att vara sparsam med vattenförbrukningen då tillgången är liten och alla måste vara försiktiga och inte slösa med vårt gemensamma vatten. Det gäller också de som har egen borrad brunn i området, vattnet tas från samma område. Information om aktuell grundvattennivå finns på sgu.se

Underhåll och drift av vattenanläggningen görs av de som är

"vattenansvariga" information om namn och kontaktuppgifter finns under fliken kontakt,

Skiss över systemet
tomt-väga-vatten.jpg
bottom of page