Kontakt

STYRELSE från 2021-04-17

Ordförande
Robert Olkinuora tel. 072 350 36 76 

 

Kassör 
Elise Forsberg tel. 070 749 58 00

 

Sekreterare
Sten Lycke  tel. 070 345 68 76

 

Ledamot
Christian Wetterling  tel. 070 148 09 06

 

Suppleanter

Malin Karlsson tel. 070 474 84 98
Mikaela Walldén tel. 070 229 72 59

FUNKTIONÄRER

Huvudvattenledningarna tillsyn och rådgivning

Rune Karlsson tel. 070 652 30 39
Göran Wetterling tel. 070 321 43 89

 

Hamnkapten

Fredrik Sundberg tel. 076 721 65 34

Fiskekort

Christer Osslind tel. 076 125 93 37

ADRESS

Hamnvikens samfällighetsförening
c/o
Robert Olkinuora 
Hamnviksvägen 18
760 18  Yxlan

 

BANKGIRO

332-7954

KOORDINATER

Fotbollsplan och landningsplats för helikopter
N 58 °36,46'
E 18 °50,06'

Bryggnock 
N 58 °36,57'
E 18 °49,55'