top of page

Hamnvikens
samfällighets-

förening

Hamnviken är ett tomtområde på Yxlan, föreningen ansvarar för de gemensamma anläggningarna enligt det fastställda anläggningsbeslutet. Mer information finns under fliken dokument. 

Information

Information
Information
Årsstämma 2022

Stämman genomfördes lördag den 23 april 2022. Stämmoprotokoll finns på anslagstavlan samt här på hemsidan.

Bryggan

Renoveringen av “mellanbryggan” är klar och bryggan kan användas som vanligt.  

Arbetsdagar

Höstarbetsdagen genomförs lördag den 15 oktober 2022. 

 

+ Se planerade aktiviteter

Har ni möjlighet och vill utföra arbetsuppgifter även utanför den gemensamma arbetsdagen så får ni gärna höra av er till styrelsen.

Aktiviteter

Inget gemensamt midsommarfirande är inplanerat, men är ni intresserade av att ordna så är ni välkomna att höra av er till styrelsen. 

Vattnet

Sommarvattnet är nu igång. 

Vi vill påminna samtliga medlemmar om att vara sparsamma med vattenförbrukning eftersom att grundvattennivåerna är låga, samt att kontrollera era ledningar och kranar på tomterna. 

Grönområden &
hamnen

Lediga båtplatser finns att hyra för medlemmarna. Kontakta hamnkaptenen för mer information.

Fotbollsplan

Vi har nu fyra stycken fotbollsmål som står vid utkanterna av planen. Av säkerhetsskäl är det viktigt att fotbollsmålen flyttas tillbaka ut på kanterna när man spelat klart, eftersom det är stället där en räddningshelikopter ska kunna landa vid behov.

Vägar

 

Vinterunderhåll av vägarna innebär snöröjning vid behov.

 

Styrelsen beställer sandning vid särskild halka, kontakta ordförande vid behov. 

Fibernät
 

Arbetet med fibernätet är klart och Internetuppkopplingen ska fungera för fastigheterna som har tecknat avtal med IP-Only. 

Styrelse och funktionärer

Du hittar information om alla funktionärer under fliken Kontaktpersoner eller klicka på mer information.

Contact
bottom of page