top of page

Fibernät

Totalt har 30 fastigheter tecknat avtal om fiberanslutning vilket motsvarar ca 37% av de bebyggda fastigheterna i Hamnviken.

Har du frågor om anslutningar och kundavtal tag kontakt  med IP-Onlys kundservice som nås på nummer 0200-43 00 00.

Kontaktpersoner som kan användas vid eventuella akuta problem eller reklamationer.


Projektledare: Installation på enskilda tomter: Martin Larsson 070-583 85 17. BRS Networks.

Reklamationer: Love Backhouse Lötman, IP-Only, Bäverns gränd 17, Uppsala.
018-843 0000, mobil 072-231 68 30,  e-post love.backhouse-lotman@ip-only.se

Karta ip only.JPG
bottom of page