top of page

Vägarna och fibernät

Snö röjs vid ett snödjup av 8-10 cm, företrädesvis efter avslutat snöfall, och i samband med övriga områden i närheten.¨

Medlemmar som önskar få sin infart plogad (på egen bekostnad) kan höra av sig till entreprenören: vb.lantbruk@telia.com / 070-571 64 71

Arbetet med fibernätet är klart och internetuppkoppling fungerar för fastigheterna som har tecknat avtal med IP-Only. 

Har du frågor om anslutningar och kundavtal tag kontakt med IP-Onlys kundservice.

Karta ip only.JPG
bottom of page