top of page
Informationsblad 2020

Mars årsstämma, vårarbetsdag

April, årsstämma och COVID-19

Juni, midsommar, boulebanan, arbetsupppgifter

Augusti, samlingspostlåda och höstarbetsdag

December, diverse information

Avgifter 2020

Båtplatsavgifter och årsavgifter

bottom of page