top of page
Informationsblad 2022

Juli: Brygga, vägar

Mars: Årsstämma, arbetsdag

Informationsblad 2021

September: Grönområden, vatten

Juni: vatten, grönområden, midsommar

Augusti: Höstarbetsdag, bryggan, vatten

Årsavgifter och
båtplatsavgifter 2021

Juli: Bryggan, vägarna, vatten

bottom of page