Informationsblad 2021

Juli: Bryggan, vägarna, vatten

Mars: årsstämma, vårarbetsdag

Juni: vatten, grönområden, midsommar

Årsavgifter och
båtplatsavgifter 2021

Maj: midsommar, grönområden

Kallelse och dagordning årsstämma 2021