Go to Top

Stämma 2019

Styrelsen har bestämt att stämman 2019 kommer att vara på Yxlö byggdegård (som vanligt) den 13 april kl 10,30. Formel kallelse och mer information kommer senare.Sista dag för Motioner till stämman var den 31/1 2019.

Anmälan av E-postadress till styrelsen för att underlätta informationsflödet.