Go to Top

Aktuellt

Information från styrelsen 2019-01-20.

TRÄD FÄLLDA AV STORMEN ALFRIDA

Stormen fällde många träd i området, dessa måste nu tas omhand. Vid dagens inventering kunde styrelsen räkna till ett mer än ett 40-tal träd på allmänningen som måste omhändertas. Med allmänningen avses den mark som Hamnvikens Samfällighetsförening har ansvaret för. Utöver dessa träd finns det många fler träd som fällts av Alfrida på de enskilda fastigheterna.

För att klargöra ansvarsfrågan vill styrelsen poängtera vad som gäller för ansvaret med de kullfallna träden.

Ansvaret för trädet ligger hos den där roten finns, inte där merparten av trädet ev. ligger.

Detta innebär att om trädet ramlat från allmänning, dvs föreningens mark in på en tomt är det föreningen som ser till att ta bort trädet och alla grenar på aktuellt tomt.

Har trädet ramlat från en fastighet in på någon annans tomt eller föreningens allmänning är det fastighetsägaren där roten står som har det fulla ansvaret för att ta bort trädet med grenar hos grannen eller allmänngen.

Styrelsen har börjat ta in ta in kostnadsförslag från flera företag för att åtgärda det som fallit på eller från allmänningarna. Intresse finns för jobbet men tidsplanen är osäker då många entreprenörer har mycket jobb för tillfället.

För eventuella frågor eller synpunkter är det bara att kontakta någon i styrelsen. Information om kontaktinformation finns på föreningens hemsida, hamnviken.se.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Hamnvikens Samfällighetsförening 

Anmälan av E-postadress till styrelsen för att underlätta informationsflödet.

Karta över Hamnviken, med vägnamn och tomtnummer.