Go to Top

Aktuellt

Information från styrelsen

Hamnviksvägen från infarten till informationskiosken har fått ett första lager grus, kommer att bli mer när nuvarande lager satt sig och vintern är över.

De många rishögarna som blev resultatet av hårt slit på arbetsdagen kommer att eldas upp under vintern när det är säkert att elda i området.

Styrelsen håller på att ta in offerter på uppstädning ibland annat i område 1. Där vattenfall röjt i Kraftgatan och lämnat efter sig halverade träd och grov ris som försvårar rörligheten i området.

Styrelsen har bestämt att stämman 2019 kommer att vara på Yxlö byggdegård (som vanligt) den 13 april kl 10,30. Formel kallelse och mer information kommer senare.

Motioner till stämman måste vara styrelsen tillhanda senast den 31/1 2019.

Anmälan av E-postadress till styrelsen för att underlätta informationsflödet.

Karta över Hamnviken, med vägnamn och tomtnummer.