Go to Top

Blog Archives

Stämma 2019

Styrelsen har bestämt att stämman 2019 kommer att vara på Yxlö byggdegård (som vanligt) den 13 april kl 10,30. Formel kallelse och mer information kommer senare.Sista dag för Motioner till stämman var den 31/1 2019. Anmälan av E-postadress till styrelsen för att underlätta informationsflödet.

Aktuellt

Information från styrelsen 2019-01-20. TRÄD FÄLLDA AV STORMEN ALFRIDA Stormen fällde många träd i området, dessa måste nu tas omhand. Vid dagens inventering kunde styrelsen räkna till ett mer än ett 40-tal träd på allmänningen som måste omhändertas. Med allmänningen avses den mark som Hamnvikens Samfällighetsförening har ansvaret för. Utöver dessa träd finns det många fler träd som fällts av Alfrida på de enskilda fastigheterna. För att klargöra ansvarsfrågan vill …Read More